Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que fa un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Els documents públics han de estar vàlidament traduïts a alguna de les llengües oficials per facilitar-ne l'admissibilitat. Són vàlides les traduccions següents:

  • Les que hagin estat fetes de l'idioma estranger al castellà per un intèrpret jurat autoritzat pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación o al català per un intèrpret jurat autoritzat a Catalunya.
  • Les traduccions fetes o revisades per:

    • Les missions diplomàtiques i oficines consulars d'Espanya a l'estranger, o
    • Les missions diplomàtiques i oficines consulars del país d'origen del document a Espanya. En aquest cas, les traduccions hauran de ser legalitzades posteriorment pel Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Si vols consultar la llista de traductors-intèrprets jurats autoritzats a l'Estat espanyol per traduir d'una llengua estrangera al castellà i viceversa, pots clicar aquí (enllaç a l'apartat sobre traduccions jurades del web del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación).

Si vols consultar la llista de traductors-intèrprets jurats autoritzats a Catalunya per traduir d'una llengua estrangera al català i viceversa, pots clicar aquí (enllaç a l'apartat sobre traduccions jurades del web de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura).