Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Legalització de documents oficialsLegalització de documents oficials Legalització de documents oficials

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destinació, tot document públic estranger ha d'ésser legalitzat. L'objectiu d'aquest tràmit és certificar l'autenticitat de la signatura i en qualitat de què actua l'autoritat signant.

Els documents públics estrangers, com per exemple els títols o certificats acadèmics, els que acrediten vincles familiars o els relatius als antecedents penals, s'han de presentar convenientment legalitzats per tal que puguin produir efectes en els procediments.

Es pot trobar informació sobre les modalitats i els procediments de legalització clicant aquí.