Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Sistema educatiu no universitari Sistema educatiu no universitari

El sistema educatiu no universitari a Catalunya s'organitza en les etapes educatives. següents:

Característiques:

  • Obligatorietat. Les etapes obligatòries són l'educació primària i l'educació secundària obligatòria.
  • Gratuïtat. A Catalunya, les etapes a partir l'educació infantil de 3 a 6 anys que s'imparteixen a la xarxa de centres públics tenen caràcter gratuït.
  • Xarxa de centres educatius. La xarxa està composta de centres públics, concertats i privats.
  • Accés. Tenen dret a l'educació tots els menors de 18 anys, independentment del seu origen, ja siguin nacionals o estrangers, amb residència legal o sense. Així mateix, poden accedir al sistema públic de beques en igualtat de condicions.
  • Ús del català. La Llei d'Educació de Catalunya estableix que els alumnes que s'incorporin al sistema educatiu sense conèixer la llengua catalana rebran un suport lingüístic específic. Els centres proporcionaran als alumnes nouvinguts una acollida personalitzada i, en particular, una atenció lingüística a les aules d'acollida, que els permeti iniciar l'aprenentatge en català.

Retorn al llarg del curs

Alumnes fins a 16 anys d'edat. Cal tenir en compte les possibilitats següents:

  • Si el municipi on l'alumne ha de cursar els estudis té dos o més centres educatius públics, la sol·licitud de matriculació es pot presentar tant al mateix centre com a l'Oficina Municipal d'Escolarització de l'ajuntament.
  • Si el municipi on l'alumne ha de cursar els estudis té un sol centre educatiu públic, la sol·licitud s'ha de presentar al mateix centre.

Alumnes més grans de 16 anys. Han d'aportar la titulació homologada i adreçar-se al Departament d'Ensenyament, el qual els informarà de les possibilitats educatives i dels diferents centres on poden formalitzar la matrícula.

Pots obtenir més informació clicant aquí.

informació