Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Formes jurídiques Formes jurídiques

A Catalunya es poden constituir tipus molt diversos de societats mercantils, les més habituals de les quals són la societat civil particular (SCP), que realment és l'associació de dos o més empresaris individuals; la societat de responsabilitat limitada (SRL) i la societat anònima (SA). Per conèixer aquestes figures legals i altres, així com les seves característiques principals i quin procediment s'ha de seguir per constituir-les, es pot consultar aquí la Guia de Tràmits i Formes Jurídiques del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

  • Si es tracta d'una societat mercantil ja constituïda en un altre país que té la intenció d'obrir una sucursal a Catalunya, es poden consultar les condicions d'acord amb les quals haurà de procedir aquí (accés al web d'Invest in Spain). El mateix es pot fer aquí (accés al web d'Invest in Spain) si la intenció en canvi és la d'obrir una mera oficina de representació.