Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Fiscalitat de l’empresa Fiscalitat de l’empresa

Les obligacions fiscals són diferents en cada país, així que cal conèixer bé quines són abans d'obrir un negoci a Catalunya. Igual que en el cas de les obligacions legals, es pot fer ús del web de Canal Empresa , el servei d'ajuda als emprenedors del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. Aquest servei inclou una sèrie d'apartats descriptius de l'impost sobre societats (IS), l'impost sobre el valor afegit (IVA) i l'impost sobre activitats econòmiques (IAE), així com de la tributació dels beneficis de l'empresa a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), l'impost sobre la renda dels no residents i la fiscalitat de l'empresari individual.