Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d'aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l'autorització administrativa que dóna accés a l'exercici de la professió.

La normativa que les regula són les Directives 2005/36/CE del Parlament Europeu, de 7 de setembre de 2005 i 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de les qualificacions professionals, i que es van emmarcar en el nostre ordenament jurídic mitjançant el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.

Així mateix, la Comissió Eurorpea ha implementat l'anomenada targeta professional europea (European Professional Card, EPC), que acredita el fet d'haver superat uns determinats controls administratius en un país comunitari conduents al reconeixement de les qualificacions obtingudes en un altre país de la Unió. Accedeix a aquest  enllaç  del web oficial de la UE per obtenir més informació sobre la targeta professional europea i per consultar per a quines professions està operatiu aquest procediment.

Si vols establir-te en un altre país de la  UE, de l’ EEE o a  Suïssa (enllaços a webs de la UE), on la teva professió està regulada, has d’obtenir el reconeixement oficial de les teves qualificacions (pots accedir a més informació clicant  aquí). Un cop reconegudes, podràs exercir l’ocupació en les mateixes condicions que els ciutadans d’aquest país.

El sistema de reconeixement de les qualificacions depèn del tipus de professió ( enllaç a l’apartat específic del web de la Comissió Europea). Per tal de saber si una determinada professió és o no regulada a Espanya, disposes d’un sistema de consulta ràpida ( enllaç al formulari) gestionat per la Comissió Europea. Has de seleccionar l’Estat on has obtingut la qualificació (país d’origen), l’Estat on et vols instal·lar (país de destí) i el nom de la professió (preferentment, en l’idioma en què facis la consulta). Si el nom és genèric (per exemple, electricista, enginyer, arquitecte, doctor, advocat etc.), pot ser que hi hagi més d’una opció possible, i caldrà escollir la més ajustada a l’activitat professional que vols desenvolupar. Si l’ocupació està regulada al país de destinació, podràs accedir a una fitxa completa on hi consta la informació general bàsica (nom oficial, base normativa i funcions o activitats concretes que es poden dur a terme) així com l’autoritat nacional competent per autoritzar l’exercici d’aquesta professió.

En qualsevol cas, els països comunitaris posen a disposició de la ciutadania uns punts nacionals de contacte que proporcionen informació sobre el reconeixement de les qualificacions professionals (pots consultar la llista completa en el desplegable que hi ha al final d'aquesta pàgina web). En el cas d'Espanya, el punt de contacte habilitat és el següent:

Ms Gloria Nistal Rosique
Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones

Secretaría General de Universidades
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Per tal d'acreditar un títol o un certificat que no hagi estat expedit a Espanya, caldrà presentar-lo legalitzat (vés a l'apartat “Legalització de documents oficials”), traduït (vés a l'apartat “Traducció jurada de documents”) i, si escau, consulta la informació sobre l’homologació a l’apartat “Validació d'estudis i títols”.

informació