Residint a l'exterior
La Catalunya actual
Residint a l'exterior
Informació sobre tràmits

Tipus de comptes bancaris Tipus de comptes bancaris

Els comptes bancaris més habituals a Espanya són els següents:

  • Compte corrent: És un tipus de compte que es fa servir per als moviments bancaris diaris i, en general, no implica el pagament d'interessos per part de l'entitat dipositària. Permet la domiciliació de rebuts i acostuma a tenir targetes associades, ja siguin de crèdit o de dèbit.
  • Compte d'estalvis: És un tipus de compte que es fa servir per estalviar diners i pel qual el banc dipositari sí que paga un interès. No permet la domiciliació de rebuts i tampoc és habitual que tingui targetes associades, ni de crèdit ni de dèbit.

Hi ha molts altres tipus de comptes bancaris, alguns dels quals, com els combinats, són una barreja de compte corrent i compte d'estalvis. En qualsevol cas, és possible que l'entitat bancària cobri una comissió pel manteniment del compte.