Els
països
Canadà
Canadà

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol NO és pot bescanviar al Canadà, ja que no hi ha signat cap conveni en aquest sentit. En conseqüència, cal obtenir un permís de conducció autòcton si el que preteneu és establir-vos al Canadà i convertir-vos en resident canadenc, i això s’ha de fer abans dels 3 mesos des de la vostra arribada al país. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Al Canadà no existeix cap organisme públic d’àmbit federal ni estatal que homologui o convalidi, amb caràcter general, títols acadèmics estrangers. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és aquella que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació