Els
països
Canadà
Canadà

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

No existeix al Canadà cap organisme públic que exerceixi la intermediació laboral pròpiament dita. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 de gener de 1988 està en vigor el Convenio sobre Seguridad Social entre España y Canadá, que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada la professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o del certificat informació