Els
països
Canadà
Canadà

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

L’estructura del sistema educatiu al Canadà presenta certes variacions en funció de la província o del territori. Els diferents ministeris d’educació són els responsables de l’organització, execució i avaluació dels diferents nivells educatius. informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

El sistema sanitari canadenc és dual: públic i privat, ja que tot ciutadà canadenc o resident permanent es troba afiliat automàticament al sistema de salut públic (conegut popularment com a Medicare), i disposa a més, si ho vol, de la possibilitat de complementar-lo contractant una assegurança privada. informació