Els
països
Canadà
Canadà

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

Al Canadà existeixen diversos tipus de figures sota les quals es realitzen operacions mercantils:

  • Sole proprietorship (empresari individual).
  • Partnership (associació entre dues o més persones físiques o jurídiques que s'uneixen per portar a terme una acció comercial o negoci).
  • Corporation (entitat legal separada: pot acordar contractes i disposar de propietats en el seu propi nom, de forma separada i diferent dels seus propietaris).

Clicant aquest enllaç pots accedir a informació detallada sobre les diferents formes jurídiques sota les quals es pot operar comercialment al Canadà

El procés d'inscripció de la societat al Canadà, en virtut de les particularitats de l'organització política i administrativa del país, té dos nivells:

  • Nivell Federal. Les societats que vulguin establir-se al Canadà han d'obtenir l'anomenat Bussiness Number (BN). El BN és el número de compte únic de la societat per tractar amb el govern federal pel que fa als impostos, nòmina, importació/exportació i altres activitats. 

A través d'aquest enllaç pots consultar informació més detallada del procés d'inscripció de l'empresa en el registre federal.

La inscripció per obtenir el BN es realitza davant la Canada Revenue Agency (CRA) i es pot fer on-line mitjançant el sistema Bussiness Registration On-line (BRO; accés al BRO).

En cas que l'empresa es radiqui a la província del Quebec, en comptes del Bussiness Number caldrà inscriure la societat en el Registraire d'enterprises i obtenir l'anomenat Quebec Enterprise Number (NEQ; accés al registraire d'enterprises).

  • Nivell provincial o territorial. En cas que l'empresa es radiqui a una altra província o territori del Canadà, caldrà fer tràmits específics de registre en la província o territori corresponent.

A través d'aquest enllaç pots consultar una relació de les províncies o territoris del Canadà així com dels tràmits que cal efectuar per inscriure l'empresa en el seu àmbit territorial