Els
països
Canadà
Canadà

Obertura d'un compte bancariObertura d'un compte bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a Canadà hauran de dirigir-se a qualsevol oficina bancària del país amb els següents documents:

  • Passaport.
  • Document d'immigració o Targeta de Residència Permanent (Permanent Residence Card).
  • Targeta de Número de Seguretat Social (Social Insurance Number [SENSE]).
  • Autorització d'ocupació.
  • Registre de visitant o permís de resident temporal.

Cal portar dos documents d'identificació del llistat anterior, tenint en compte que almenys un d'ells ha d'incorporar la fotografia del titular.

Al Canadà hi ha tres tipus bàsics de comptes:

  • Compte corrent (checking account). S'utilitza per a les operacions bancàries quotidianes, com ara retirar diners, estendre xecs i organitzar pagaments o dipòsits automàtics.
  • Compte d'estalvis (savings account). S'utilitza pel capital no necessari per les despeses diàries. Aquest compte genera interessos i es pot retirar el capital en qualsevol moment.
  • Compte en dòlars americans (U.S. dollar account). Es tracta d'un compte útil si es viatja freqüentment als EUA.