Els
països
Canadà
Canadà

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 34.751.476 35.155.499 35.543.658 35.851.774

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 1.026.702 1.229.905 1.175.863
Percentatge sobre la població* 3,27% 3,74% 3,38%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 52.495 $ 52.266 $ 50.185 $ 43.249 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 8,0 % 7,4 % 7,2 % 7,1 % 6,9 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 1.824.288.757.448 $ 1.837.443.486.715 $ 1.783.775.590.896 $ 1.550.536.520.142 $
Creixement percentual* 1,75 % 2,22 % 2,47 % 1,08 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 29% 69%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
ND ND ND

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 1,5 1,5
informació