Els
països
Canadà
Canadà

Dades bàsiques Dades bàsiques

El dia 1 de juliol de 1867 es va formar la Federació del Canadà mitjançant una Acta de confederació, que unia les colònies nord-americanes britàniques. informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació