Els
països
Brasil
Brasil

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

L'idioma oficial del Brasil és el portuguès. Els documents públics han de estar vàlidament traduïts per facilitar-ne l'admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

Els traductors públics i intèrprets comercials que prèviament estiguin habilitats per la Junta Comercial a cada estat del Departamento Nacional de Registro do Comércio del Ministério do Desenvolvimiento, Indústria e Comércio Exterior.

Es pot obtenir informació sobre traductors jurats al Brasil a la web del Sindicato Nacional de Traductores (SINTRA).