Els
països
Brasil
Brasil

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol és pot bescanviar al Brasil per l'anomenada Carteira Nacional De Habilitação (CNH) o simplement habilitação. Per fer-ho, has d’anar a l’oficina delDepartamento Estadual de Trânsito (DETRAN) corresponent al teu estat de residència (pots consultar el seu web central aquí i els de les diferents oficines aquí). informació

Homologació de títols Homologació de títols

Pel fet de no existir conveni bilateral entre Espanya i el Brasil, el reconeixement recíproc d’estudis, les homologacions i les convalidacions de títols, segons el cas, es tramiten de la manera següent. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació