Els
països
Brasil
Brasil

Sistema públic d'intermediació Sistema públic d'intermediació

Al Brasil, el procés d'intermediació laboral el realitza el Sistema Nacional de Emprego ( SINE), un organisme que pertany al  Ministério do Trabalho e Emprego.

El SINE té com a missió reduir la desocupació i facilitar la  intermediació laboral (accés a la pàgina web del web del SINE dedicada a aquesta qüestió), per la qual cosa desenvolupa les següents activitats:

 • Informar sobre les ofertes de treball que ofereixen les empreses i els requisits que han de complir els candidats a ocupar els llocs de treball oferts.
 • Inscriure els treballadors demandants d'ocupació i donar-los suport a l'hora de cercar accions encaminades a obtenir un lloc de treball.
 • Seleccionar candidats entre les persones desocupades que s'adeqüin al perfil professional del lloc de treball.

A més, existeix un portal específic gestionat pel Ministério do Trabalho e Emprego, anomenat  Mais Emprego, queofereix, de manera interactiva, la següent informació:

 • Adreçada als treballadors:
  • Pel que fa a l’assegurança per desocupació, informació de caràcter general i sobre l'estat de la seva sol·licitud.
  • Pel que fa a la borsa de treball, registre al sistema, consulta de places vacants i suport per confeccionar el currículum.
  • Accés a la Classificació Brasilera d'Ocupació (CBO).
  • Accés als cursos que ofereix el SINE arreu del país.
 • Adreçada a les empreses:
  • Registre de vacants i posada a disposició d’aquestes a les persones demandants d'ocupació.
  • Accés als perfils del treballadors registrats.
  • Accés a la Classificació Brasilera d'Ocupacions (CBO).
  • Accés al Pla Nacional de Qualificacions.

Al Brasil són els diferents estats els qui tenen assignades les competències en aquesta matèria. Clicant  aquí (accés a la pàgina web del web del SINE dedicada a aquesta qüestió) trobaràs l'enllaç a totes les oficines que el SINE té arreu del país.

informació