Els
països
Brasil
Brasil

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

Al Brasil, el procés d'intermediació laboral el realitza el Sistema Nacional de Emprego (SINE), un organisme que pertany al Ministério do Trabalho e Emprego.  informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des del 19 de maig de 2011 està en vigor el Conveni Multilateral Iberoamericà de Seguretat Social entre el Brasil i Espanya, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països.  informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit, que supera la prova d’aptitud o que acredita, segons el procediment establert, els requisits que permeten la concessió o l’autorització administrativa que dóna accés a l’exercici de la professió.  informació