Els
països
Brasil
Brasil

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

L'assistència sanitària al Brasil és dual, pública i privada:

  • La part pública està constituïda pel Sistema Único de Saúde ( SUS; enllaç a les seves característiques), creat per la Constitució brasilera del 1988 amb la finalitat que la població tingués accés a l'atenció mèdica pública de manera completa, universal i gratuïta. El SUS coordina el sector públic i es finança a través dels impostos i de contribucions recaptades pels tres nivells de govern: federal, estatal i municipal. L'autoritat del SUS està descentralitzada i és exercida a escala nacional pel ministre de Salut (pots accedir al web del Ministério da Saúde clicant  aquí); als estats, pels secretaris estatals; i als municipis, pels secretaris o caps dels departaments de salut (també coneguts com a “administradors del sistema de salut”). En resum, els nivells nacional i estatal proporcionen suport tècnic i financer a cada municipi, que s'encarrega de proveir d'assistència sanitària a la seva població o derivar-la cap a altres municipis.
  • La part privada, coneguda amb el nom de Sistema Suplementar de Assistência Médica (SSAM), està constituïda per les companyies asseguradores privades establertes al país, que són regulades per l'Agência Nacional de Saúde Suplementar( ANS; enllaç al seu web), un organisme dependent del Ministério da Saúde. Es finança amb recursos de les empreses i de les famílies. Les persones que contracten assegurances privades es beneficien d'una desgravació fiscal, però tot i així han de contribuir igualment al SUS a través dels seus impostos. Entre les seves possibilitats, destaquen:
    • Medicina de grup.
    • Cooperatives mèdiques.
    • Els “Plans autoadministrats” (destinats a les empreses).
    • Els “Plans d'assegurança de salut” (destinats a les persones).

En conseqüència, qualsevol persona resident legal al Brasil pot fer ús dels serveis sanitaris del SUS sense cap més requisit. Tot i així, els brasilers poden optar per ser usuaris exclusius del SUS, ser usuaris del SUS i a més tenir un pla complementari del SSAM o no ser usuaris del SUS (encara que es tingui dret a fer ús dels seus serveis). Cadascú pot escollir l'opció que més li convingui d'acord amb les seves circumstàncies personals i econòmiques.

Pel que fa als turistes espanyols de visita al Brasil, d'acord amb el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d'Espanya i la República de Brasil ( enllaç al document) si aquests ciutadans espanyols estan inscrits a la Seguretat Social espanyola, poden demanar, personant-se a la corresponent direcció provincial de l'Institut Nacional de Seguretat Social (INSS), un certificat d'assistència sanitària en estada temporal. Aquest certificat es presentarà, un cop al Brasil, en el centre sanitari on es rebi l’assistència.

informació