Els
països
Brasil
Brasil

Registre d'una empresa Registre d'una empresa

Els tràmits per registrar una societat mercantil al Brasil, un cop redactats els estatuts socials i revisats aquests per un advocat brasiler (segons la legislació brasilera, no és necessari que intervingui un notari –anomenat tabelião al Brasil–), són els següents:

1. Reservar el nom de la societat mercantil al Registre Mercantil de l’estat al qual es trobi la seva seu social. Així, per exemple, a l’estat de Rio de Janeiro, el Registre Mercantil s’anomena Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA; es pot consultar el seu web clicant  aquí) i, a l’estat de São Paulo, Junta Comercial do Estado do São Paulo (es pot accedir al seu web des d’aquest  enllaç).

En tots dos casos, el web ofereix la possibilitat de comprovar la viabilitat del nom escollit per a la societat mercantil. Si aquest es troba disponible, el tràmit de reserva del nom s’ha de fer presencialment i abonar la corresponent taxa pel servei, ja sigui a un banc qualsevol o a un concret determinat pel propi Registre Mercantil.

2. Obtenir els números de CNPJ, INSS i NIRE corresponents a la societat mercantil. Aquests números corresponen al Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) i Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE). Aquest tràmit es realitza al propi Registre Mercantil, donat que el seu sistema informàtic es troba coordinat amb els de les corresponents agències governamentals.

3. Registrar la societat mercantil al registre de l’agència tributària de l’estat del que es tracti amb la finalitat de pagar l’IVA brasiler, anomenat Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Així, per exemple, a l’estat de Rio de Janeiro, l’agència tributària pròpia és la Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro (SEFAZ-RJ; es pot consultar el seu web clicant  aquí) mentre que a l’estat de São Paulo és la Secretaria de Fazenda do Estado do São Paulo (es pot accedir el seu web des d’aquest  enllaç).

4. Registrar la societat mercantil al registre de l’ajuntament de la ciutat de la què es tracti amb la finalitat de pagar els impostos municipals, especialment l’anomenat Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos. Es tracta d’un tràmit que es pot realitzar per via telemàtica. Així, per exemple, a la ciutat de Rio de Janeiro, es pot efectuar des del  web de la Secretaria Municipal de Fazenda i, en el cas de la ciutat de São Paulo, des del  web de la Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico.

5. Demanar la llicència municipal d’obertura del negoci, anomenada Alvará de licença para estabelecimento (a Rio de Janeiro) o Auto de licença de funcionamento (a Sao Paulo), a l’ajuntament de la ciutat de què es tracti per poder iniciar les activitats. Així, per exemple, a la ciutat de Rio de Janeiro, es pot realitzar des  d'aquí (accés al web de la Coordenação de Licenciamento e Fiscalização); i a la ciutat de São Paulo, des  d'aquí (accés al web de la Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras).

6. Registrar els treballadors de la societat mercantil al Programa de Integração Social (PIS) amb l’objectiu de dotar-los d’una assegurança de desocupació anomenada Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Aquest tràmit es realitza a qualsevol oficina de la Caixa Econômica Federal ( enllaç al seu web) i suposa l’ingrés mensual del 8 % del desemborsament total en concepte de salaris.

7. Notificar al Ministério do Trabalho e Emprego (MTE;  enllaç al seu web) qualsevol contractació o acomiadament de treballadors. Aquest tràmit es realitza a través del Cadastro Geral de Empregados i Desempregados (CAGED), del qual trobareu més informació clicant  aquí.

8. Registrar la societat mercantil amb la unió patronal i el sindicat de treballadors que correspongui segons sigui la seva activitat. Aquest tràmit és obligatori i es realitza a la seu de cada unió o sindicat, tot i que en molts casos es pot realitzar per via telemàtica.

informació