Els
països
Brasil
Brasil

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a Brasil hauran de dirigir-se a qualsevol oficina bancària del país amb la documentació següent:

  • Document d’identitat vàlid. En el cas dels estrangers residents al Brasil, aquest serà sempre la seva Cédula de Identidade para Estrangeiro (CIE), la qual inclou el seu número de Registro Nacional de Estrangeiro (RNE). Aquest document haurà de tenir una validesa mínima de 12 mesos (un visat de turisme no és acceptable).
  • Passaport.
  • Cadastro de Pessoa Física (CPF). Aquest document es pot obtenir emplenant una sol·licitud a qualsevol oficina de correus, sucursal del Banco do Brasil o de la Caixa Econômica Federal, a més de presentar la documentació corresponent (fonamentalment, la CIE) i pagar una taxa. Només amb això, l’interessat obtindrà un taló acreditatiu d’haver realitzat el tràmit i, uns dies desprès, rebrà una citació per presentar-se personalment a una oficina de la Secretaria da Receita Federal do Brasil ( RFB; enllaç al web de l’organisme) i aportar la documentació i el taló per obtenir el CPF definitiu.
  • Documentació acreditativa de disposar d’un domicili al Brasil, com ara una factura de subministraments (per exemple, aigua, gas o electricitat) a nom de la persona que vol obrir el compte bancari.
  • En alguns casos, el banc pot demanar un comprovant d'obtenció d’ingressos al Brasil, com ara una nòmina.

Al Brasil, els bancs obren de 10.00 h a 16.00 h.