Els
països
Brasil
Brasil

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 202.401.584 204.259.377 206.077.898 207.847.528

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes ND ND 15.924
Percentatge sobre la població* ND ND 0,01 %

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 12.157 $ 12.071 $ 11.729 $ 8.539 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,9 % 6,7 % 6,1 % 6,5 % 6,8 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 2.460.658.440.428 $ 2.465.773.850.935 $ 2.417.046.323.842 $ 1.774.724.818.900 $
Creixement percentual* 1,92 % 3,02 % 0,1 % -3,85 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
5 % 26% 69 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
5 % 25% 70 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
5 % 24% 71 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
5 % 23% 72 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any201120122013201420152016
Dies 83
informació