Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

Els documents públics no redactats originàriament en francès hauran d'estar vàlidament traduïts a fi que siguin admesos i puguin produir efectes a Bèlgica.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

La traducció jurada l’ha de realitzar un  traductor o intèrpret jurat de Bèlgica.

No obstant això, també la pot fer un traductor jurat a Espanya, si bé en aquest segon cas caldrà que la firma estigui convenientment postil·lada pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació (MAEC). Convé recordar que el MAEC nomena periòdicament traductors-intèrprets jurats, que són els únics autoritzats per efectuar traduccions vàlides de documents que hagin de produir efectes davant d’organismes públics.

El mateix MAEC, en el seu  web, manté la llista actualitzada dels traductors-intèrprets jurats.