Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Bèlgica i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans d’Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs de la UE) que vulguin entrar a Bèlgica no necessiten visat; n’hi ha prou amb el document d’identitat en vigor o, si no se’n té, el passaport. informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs de la UE), així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Bèlgica. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs de la UE), així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Bèlgica. informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs de la UE), així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Bèlgica. informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa (enllaços a webs de la UE), així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Bèlgica. informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país de la Unió no tens l'obligació de sol·licitar cap document de residència que confirmi el teu dret a viure a Bèlgica, encara que en alguns països és possible que, quan arribis, hagis de comunicar la teva presència a les autoritats corresponents (més informació al portal Your Europe).  informació