Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Escolarització obligatòria Escolarització obligatòria

Bèlgica és un estat federal amb diversos nivells de govern i tres àrees lingüístiques diferenciades, això determina que es tracti d’un país amb una certa complexitat, tant administrativa como lingüística. Aquesta complexitat es tradueix en un sistema educatiu que, si bé unificat pel que fa a la seva estructura general, resulta molt variat quan mirem la manera d’implementar aquesta estructura, sobre tot pel que fa als idiomes.  informació

Cobertura sanitària Cobertura sanitària

A Belgica, l’atenció sanitària pública als europeus (necessària per motius mèdics) es garanteix inicialment mitjançant la targeta sanitària europea (enllaç a les principals característiques).  informació