Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 11.128.246 11.182.817 11.231.213 11.285.721

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial, que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 247.560 267.204 269.998
Percentatge sobre la població* 2,40% 2,51% 2,43%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Import 44.741 $ 46.508 $ 47.347 $ 40.324 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 8,30% 7,10% 7,50% 8,40% 8,50%

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 497.884.216.569 $ 520.091.780.650 $ 531.761.915.065 $ 455.085.726.960 $
Creixement percentual* 0,14% -0,07% 1,65% 1,50%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 22 % 77 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 22 % 77 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 22 % 77 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
1 % 22 % 77 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 4 4 4 4 4 4 4
informació