Els
països
Bèlgica
Bèlgica

Dades Bàsiques Dades bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Brussel·les (capital), Anvers, Bruges, Charleroi, Gant, Lieja

Idiomes i moneda

Idiomes: Neerlandès, francès i alemany.

Moneda: Euro.
Alemanya forma part de la zona euro des del 1999. L'euro està regulat pel Banc Central Europeu (BCE).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

El cap d’Estat és el rei, que té un paper simbòlic i de representació. La seva principal funció política és designar el primer ministre perquè formi un nou govern.

El poder executiu a nivell federal recau en el primer ministre i el seu Gabinet o Consell de Ministres. El primer ministre resulta escollit de les eleccions legislatives, ja que és el líder del partit o coalició més votats, posteriorment, és nomenat pel monarca i, finalment, és aprovat pel Parlament per un mandat de 4 anys. El rei segueix les recomanacions del primer ministre, i nomena formalment el Consell de Ministres. Cadascun dels ministres lidera un departament del Govern.

El poder legislatiu federal és bicameral. En primer lloc hi ha la Cambra de Diputats, formada per 150 membres escollits directament mitjançant un sistema electoral proporcional. Aquesta Cambra té competències legislatives, pressupostàries i de control de l'exercici de l'executiu. D’altra banda, el Senat està format per 71 membres, dels quals 40 són escollits directament (15 pels votants francòfons i 25 pels flamencs), 21 són elegits pels parlaments de cadascuna de les tres comunitats (la flamenca, la francesa i la germànica) i 10 són cooptats (designats pel propi Senat). En l’actualitat, el Senat és una cambra de discussió on s’intenten resoldre els conflictes que puguin sorgir entre les tres comunitats.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Bèlgica es divideix en tres regions: Brussel·les, Flandes i Valònia i deu províncies: Anvers, la zona flamenca de Brabant, Flandes Occidental, Flandes Oriental i Limburg, pertanyents a Flandes, i la zona valona de Brabant, Hainaut, Lieja, Luxemburg i Namur que pertanyen a Valònia; i en gairebé 600 communes (municipis).

Cadascuna de les tres regions de Bèlgica elegeix el seu propi Parlament, que és responsable de l'educació, la sanitat i altres àrees de decisió en la regió. Dins d'una regió, cada província té un consell de 50 a 90 membres elegits per vot directe. Les províncies es subdivideixen en districtes administratius, configurats per ciutats, anomenades communes .

El govern local a tots els nivells posseeix un alt grau d'autonomia.

informació