Els
països
Àustria
Àustria

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Viena (capital), Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Salzburg

Idiomes i moneda

Idiomes: Alemany.
Moneda: Euro. 

Àustria forma part de la  zona euro des del 1999. L'euro està regulat pel  Banc Central Europeu (BCE).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Àustria és una república democràtica federal formada por nou Estats federats (Länder). El Parlament està integrat per dues Cambres, la Cambra de Diputats (Nationalrat) i la Cambra Alta (Bundesrat).

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

La República Federal Austríaca està formada per nou Länder (regions amb un alt grau d'autonomia). Cada un dels Länder compta amb un parlament regional o Dieta ( Landtag ) i un cap del Govern regional (Landeshauptmann) escollit per la Dieta. La capital, Viena, forma un Land per ella mateixa. Per ordre de major a menor nombre d'habitants, els nou Länder son: Wien (Viena), Niederösterreich (NÖ, Baixa Àustria), Oberösterreich (OÖ, Alta Àustria), Steiermark (St, Estiria), Tirol (T), Kärnten (K, Caríntia), Salzburg (S, Salzburg), Vorarlberg (V) i Burgenland (B).

Dels governs regionals depenen las direccions administratives comarcals (Bezirkshauptmannschaften), la gestió de les quals la realitzen funcionaris designats pels governs locals. Els municipis tenen un grau alt d'autonomia. Les competències legislatives i executives es reparteixen entre l'Estat central i els Länder ; tot i això la major part de les competències importants resten en mans de l'Estat central. Els Länder estan obligats a executar, mitjançant els seus òrgans administratius, les competències de l'Estat central i exercir les competències que li són pròpies, només en l'àmbit administratiu.