Els
països
Àustria
Àustria

Dades bàsiques Dades bàsiques

Àustria és una república democràtica federal formada por nou Estats federats (Länder). El Parlament està integrat per dues Cambres, la Cambra de Diputats (Nationalrat) i la Cambra Alta (Bundesrat). informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació