Els
països
Austràlia
Austràlia

Traducció jurada de documentsTraducció jurada de documents

Cal saber que la traducció jurada ha d'estar feta per un traductor o intèrpret jurat nomenat per l'organisme que determini la legislació de cada estat, per tal que el document oficial traduït tingui efectivitat legal a l'organisme de destinació.

Qualsevol document en un idioma diferent de l'anglès ha d'anar acompanyat d'una traducció certificada d'anglès.

Un traductor a Austràlia ha d'estar acreditat per l'Autoritat Nacional d'Acreditació de Traductors i Intèrprets  NAATI.

A Austràlia, la noció de traducció jurada no existeix. No obstant això, és possible que es demani una traducció certificada (certified translation) o notarial (notarized translation). La traducció certificada és una traducció acompanyada d'una carta (afidàvit o certificate of accurac) datada y signada per un traductor o una agència de traducció en la qual és testifica que la traducció realitzada es conforme a l'original. Aquesta carta pot ser signada, si és necessari, en presència d'un notari per conferir un caràcter més oficial a la traducció.

Els traductors o intèrprets jurats d'anglès són els únics autoritzats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació (MAEC) per signar traduccions d'espanyol a l'anglès amb el seu segell de traductor jurat. Actuen com a notaris, donant fe pública de la traducció.

El MAEC, a la seva pàgina web, manté la llista actualitzada de traductors intèrprets jurats.