Els
països
Austràlia
Austràlia

Homologació de títols Homologació de títols

Per homologar o convalidar (migration skills assessment) títols acadèmics estrangers a Austràlia, s'ha de trobar el centre responsable de fer el tràmit. El següent enllaç conté una relació de totes les titulacions i de l'organisme encarregat de fer l'avaluació.

La següent llista inclou totes les autoritats que fan les avaluacions de competències.

Els sol·licitants han de posar-se en contacte amb les autoritats següents, segons la titulació, per obtenir l'avaluació de competències:

Tot depenent de cada organització o entitat, els documents que s'han de presentar poden variar. En algun cas es pot sol·licitar la superació d'exàmens per comprovar i convalidar els coneixements o l'experiència professional.

L'organització o entitat que ha homologat el títol ha d'emetre una carta d'avaluació anomenada letter of assessment.

Si la homologació del títol ha de tenir efectes lectius, són les universitats i les altres institucions educatives que s'encarreguen d'avaluar les qualificacions per procedir a l'admissió.

En aquest enllaç trobaràs informació de com presentar la sol·licitud per estudiar.