Els
països
Austràlia
Austràlia

Sistema públic d'intermediacióSistema públic d'intermediació

A Austràlia, el portal anomenat JobSearch és el lloc web del Govern australià que té la funció de donar suport tant a les persones sol·licitants d'ocupació com als ocupadors que tinguin la necessitat de cobrir llocs de treball a les seves empreses. Es tracta d'un servei de caràcter gratuït per a l'usuari, que està finançat íntegrament pel Govern i administrat pel Departament d'Ocupació.

Concretament, ofereix els serveis següents:

 • Per als treballadors demandants d'ocupació:
  • Inscripció gratuïta
  • Llocs de treball en tots els sectors i regions del país. Es fa la cerca clicant aquí.
  • Pàgina personal pròpia on es pot crear el perfil professional, incloure el currículum i cercar llocs de treball adequats
  • Informacions i enllaços d'interès per efectuar la cerca
 • Per als ocupadors:
  • Inscripció gratuïta
  • Cerca de personal en base als criteris indicats a l'oferta de treball registrada
  • Alt nivell de publicitat del lloc de treball ofert a causa del nombre tan elevat d'usuaris que consulten el portal
  • Pàgina personal per administrar tots els llocs de treball anunciats
  • Telèfon de suport per anunciar nous llocs de treball o comprovar l'estat dels pendents de cobrir.

Tanmateix, diferents departaments governamentals ofereixen els serveis següents:

 • El Department of Human Services, a través de Centrelink ofereix un servei de suport als treballadors per cercar feina. S'hi poden inscriure tots els estrangers residents. En aquest enllaç pots localitzar l'oficina més propera al teu domicili.
 • Arran de l'aprovació de la Llei del treball just de l'any 2009, el Govern va crear el portal Fair Work. Es tracta d'una eina que ofereix informació exhaustiva pel que fa a la normativa laboral australiana. Aquesta informació va adreçada tant als treballadors com als ocupadors i la gestiona tant la Comissió del Treball Just com el Defensor del Poble (Ombudsman).
 • El Departament d'Ocupació posa a disposició dels treballadors i dels ocupadors el portal Job Services Australia. Aquesta eina presta assistència al sol·licitants d'ocupació més desafavorits, i millora les oportunitats per adquirir experiència laboral o per satisfer les necessitats de qualificació dels ocupadors.