Els
països
Austràlia
Austràlia

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Austràlia, el portal anomenat JobSearch és el lloc web del Govern australià que té la funció de donar suport tant a les persones sol•licitants d’ocupació com als ocupadors que tinguin la necessitat de cobrir llocs de treball a les seves empreses. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 de gener de 2003 està en vigor el Conveni entre Espanya i Austràlia sobre la Seguretat Social, que coordina les legislacions de la Seguretat Social en matèria de pensions entre tots dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat informació