Els
països
Austràlia
Austràlia

Cobertura sanitàriaCobertura sanitària

L'assistència sanitària a Austràlia és dual, pública i privada:

 • La part pública està constituïda per Medicare Australia (enllaç a la seva pàgina web), depenent del Department of Human Services del Govern australià.
 • La part privada està constituïda per les diferents companyies asseguradores privades establertes al país.

Pel que fa a la part pública, aquesta cobertura només es presta als australians de nacionalitat, tret que:

 • Es tracti d'un resident permanent o que estigui a punt de ser-ho.
 • Es tracti d'un nacional de Nova Zelanda, Bèlgica, Eslovènia, Finlàndia, Irlanda, Itàlia, Malta, Noruega, Països Baixos, Regne Unit o Suècia.
 • Hagi residit a Austràlia un mínim de 2 anys.

Qui es trobi en algun d'aquests casos, pot inscriure's a Medicare emplenant una sol·licitud i presentant-la, juntament amb la resta de la documentació requerida (es pot descarregar la sol·licitud i consultar la resta de requisits aquí), a la corresponent oficina de Medicare existent a cadascun dels estats i territoris (es poden consultar aquí).

Qui no es trobi en algun d'aquests casos, ha de contractar una assegurança privada. Pel que fa als estudiants, estan obligats a contractar una assegurança privada abans de l'obtenció del visat, i aquesta assegurança ha de pertànyer al sistema de l'Overseas Students Health Cover (OSHC) (més informació aquí).


Medicare cobreix les prestacions següents:

 • Consultes amb metges generals i especialistes.
 • Proves mèdiques necessàries per al diagnòstic d'una malaltia.
 • Exàmens oftalmològics.
 • Operacions quirúrgiques necessàries per al tractament d'una malaltia, sempre que siguin prescrites per un metge especialista i no siguin per motius estètics exclusivament.
 • Material mèdic necessari per al tractament de malalties cròniques.

Però no cobreix aquestes altres:

 • Servei d'ambulància.
 • La major part dels serveis odontològics.
 • Tractaments de fisioteràpia.
 • Ulleres.
 • Podologia.
 • Quiropràctica.
 • L'internament a un hospital privat.

Quan algú és ingressat a un hospital públic, se li pregunta si vol ser considerat un public patient (pacient públic). Si la resposta és afirmativa, la consulta la fa un metge acreditat per Medicare i el pacient no ha de fer cap pagament a l'hospital. En cas contrari, si opta per ser considerat un private patient (pacient privat), el pacient pot escollir metge, però Medicare només es fa càrrec del 75% de les despeses. Si vol que li reemborsin la resta de les despeses, ha de comptar amb una assegurança privada complementària.

De forma automàtica i obligatòria, tot treballador és donat d'alta a Medicare i rep una targeta, la Medicare card. El Govern australià regula les tarifes de Medicare, però els metges són lliures de cobrar més pels seus serveis del que s'estableix per llei.

Pel que fa als medicaments, el Govern australià ofereix el Pharmaceutical Benefits Scheme (PBS) (més informació aquí) per ajudar a aquells que sobrepassin un cert llindar anual de despesa en medicines anomenat PBS Safety Net.

Medicare es finança mitjançant una cotització de l'1,5% del salari de cada treballador, que se li retè directament, tot i que les persones amb un nivell alt d'ingressos cotitzen el 2,5%.

Pel que fa a la part privada, el Govern australià recomana encaridament que es completi la cobertura prestada per Medicare amb una assegurança mèdica privada, per la qual cosa ofereix diferents incentius econòmics i fiscals.

Pel que fa als turistes espanyols de visita a Austràlia, s'ha de tenir en compte que no existeix cap conveni de la Seguretat Social amb Austràlia en matèria d'atenció sanitària, per la qual cosa es recomana viatjar amb una assegurança mèdica pròpia que sigui el més amplia possible, incloent-hi la cobertura de tot tipus de despeses mèdiques durant l'estada i la repatriació a Espanya en cas de necessitat.

informació