Els
països
Austràlia
Austràlia

Registre d'una empresaRegistre d'una empresa

A Austràlia, existeixen quatre tipus de formes jurídiques que permeten realitzar operacions comercials:

  • Empresari individual (sole trader).
  • Societats (partnerships), incloent les de durada limitada. Són associació d'individus o empreses que porten a terme transaccions comercials com a associats i obtenen ingressos comuns. Cada associat declararà personalment la renda obtinguda pel beneficis de la societat en funció de la seva participació en la societat.
  • Entitats fiduciàries (trust). Comporta l'obligació d'una persona (fideïcomissari) de mantenir una propietat en benefici d'altres persones.
  • Empreses (companies). Són entitats legals separades dels seus accionistes. Existeixen dos tipus: public companies i propietary companies”. Cadascuna d'elles pot ser de responsabilitat limitada (limited by shares) com de responsabilitat il·limitada (unlimited by share capital).

Per operar en el mercat australià, cal fer el registre corresponent a l'Australian Bussines Register, on s'obtindrà l'anomenat Australian Bussines Number (ABN).

L'ABN es un número que identifica l'entitat quan porta a terme activitats comercials amb altres entitats. Té 11 dígits, dels quals els últims nou corresponen a l'Australian Company Number (ACN), que s'obté en el moment de registrar l'entitat.

Les empreses (Companies) han de registrar-se davant l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Un cop efectuat l'acte de registre de l'empresa s'obtindrà un certificat de registre i el ACN (l'Australian Company Number)

Més informació: