Els
països
Austràlia
Austràlia

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 22.728.254 23.117.353 23.464.086 23.781.169

Migració neta

L'evolució de la migració neta Banc Mundial , que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans, és la següent:

Any200220072012
En xifres absolutes 575.104 1.132.688 1.023.107
Percentatge sobre la població* 2,93 % 5,44 % 4,50%

*Aquesta dada s'extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100.

Renda per càpita

En dòlars nord-americans, l’evolució de la renda per càpita Banc Mundial és la següent:

Any2012201320152015
Import 67.646 $ 67.652 $ 61.996 $ 56.311 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d’atur Banc Mundial és la següent:

Any2011201220132014
Percentatge 5,1 % 5,2 % 5,7 % 6 %

Producte Interior Brut

L’evolució del Producte Interior Brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 1.537.477.830.481 $ 1.563.950.959.270 $ 1.454.675.479.666 $ 1.339.140.527.498 $
Creixement percentual* 3,63% 2,44% 2,50% 2,24%
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2% 28% 69%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2 % 27% 71%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
2% 27% 70%
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
3% 26% 72%

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial , inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial , comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial , s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució del temps mitjà per a iniciar un negoci Banc Mundial ha estat la següent:

Any20122013201420152016
Dies 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50
informació