Els
països
Austràlia
Austràlia

Dades Bàsiques Dades Bàsiques

Govern

La web oficial del Govern ofereix informació actualitzada sobre la seva estructura i funcions. Pots accedir-hi a través d'aquest enllaç.

Principals ciutats

Canberra (capital), Adelaida , Brisbane , Melbourne , Perth , Sydney

Idiomes i moneda

Idiomes: Anglès.

Moneda:

Dòlar australià. Et recomanem que verifiquis el tipus de canvi amb l'euro (a títol orientatiu, pots trobar informació clicant aquí ).

Estructura política

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Austràlia és un estat federal democràtic pel que fa al seu sistema de govern.

El poder executiu el formen el cap de l'Estat i el cap del Govern. El cap d'Estat és el monarca d'Austràlia (oficialment designat així des del 1973), que coincideix amb el monarca d'Anglaterra, com a la resta dels 15 regnes de la Commonwealth. El monarca és representat al país per un governador general, figura que és designada pel monarca britànic d'acord amb el primer ministre del país. El monarca britànic, a través del governador general, no té un poder real i la seva funció de regent és simbòlica. Entre les seves atribucions consta el nomenament del primer ministre i també el nomenament d'ambaixadors, ministres i jutges. A la pràctica, un gabinet presidit pel primer ministre, que és al seu torn el dirigent del partit amb majoria en el Parlament, decideix sobre la política federal. Les funcions del governador general són essencialment de tipus simbòlic i representatiu, i els seus actes han de ser referendats pel Govern federal o federat competent segons la matèria. Formalment és el cap de les forces armades i té competències per dissoldre el Parlament, fet que només s'ha donat en una ocasió en la història parlamentària australiana.

El primer ministre d'Austràlia és el líder del Gabinet i també el cap del Govern. Els membres del Govern són nomenats pel primer ministre d'entre els diputats del Parlament, i són designats formalment pel governador general com a ministres del Govern.

El poder legislatiu recau en el Parlament federal bicameral, format per un Senat (76 membres, elegits per representació proporcional per a períodes de 6 anys, i una Cambra de Representants (150 membres, elegits per 3 anys en districtes electorals unipersonals). El Senat té més poder que altres cambres altes que reprodueixen el model de Westminster; pot bloquejar legislació que provingui de la cambra baixa i també pot fer caure el Govern. El partit o la coalició de partits que aconsegueix la confiança d'una majoria de membres de la Cambra de Representants constitueix el Govern.

Cada estat i territori d'Austràlia té el seu propi tribunal suprem pel que fa al poder judicial. A més, existeix l'Alt Tribunal d'Austràlia, on els ciutadans australians poden apel·lar després d'haver passat pel tribunal suprem del seu estat.

Organització territorial

Dades facilitades per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea

Austràlia constitueix el continent més petit del món, però el sisè país més petit del món, i la seva població es concentra sobretot a les costes del sud i el sud-est.

Austràlia és un estat federal i format per sis estats i dos territoris: Austràlia Meridional, Austràlia Occidental, Nova Gal·les del Sud, Queensland, Tasmània, Victòria, el Territori del Nord i el Territori Federal de la Capital. Cada estat, a excepció de Queensland, que només té una cambra, compta amb un sistema governamental de caràcter bicameral. Un governador representa la sobirania britànica a cadascun dels estats; les autoritats governamentals locals s'encarreguen de l'organització urbana.

Els estats són governs autònoms (fins i tot tenen les seves pròpies constitucions) excepte en certes atribucions clarament definides per la Constitució australiana i que són competència de l'Estat central. El Govern federal compta, a la pràctica, amb almenys un ministre de cada estat. Escau destacar que, tot i l'àmplia autonomia dels estats federals, Austràlia és políticament molt estable.