Els
països
Austràlia
Austràlia

Comunitats catalanes Comunitats catalanes i altres entitats

Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

Comunitats catalanes

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha reconegut a través d'un acord del Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Alguna d'aquestes entitats, lligant amb l'esperit que en va originar la creació, han reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines web.

Casal Català de Victòria

Casal Català de New South Wales

    Catalans al món

    Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.

    Webs de Catalans al món a Austràlia: