Els
països
Argentina
Argentina

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent.

Quins documents?

D'acord amb la informació facilitada a la pàgina web de la Presidència de la Nació Argentina, l'espanyol és l'idioma oficial de la República Argentina. En conseqüència, convé que els documents públics no redactats originàriament en aquest idioma estiguin vàlidament traduïts a fi de facilitar-ne la seva admissibilitat.

Com i qui pot fer les traduccions jurades?

D'acord amb l'article 6 de la  Llei 20.305 de la República Argentina, qualsevol document que es presenti en idioma estranger davant d'entitats o d'organismes públics, judicials o administratius de l'Estat Nacional, de la Ciutat de Buenos Aires o del Territori Nacional de Terra del Foc, de l'Antàrtida Argentina i de les Illes de l'Atlàntic Sud s'ha de complementar amb la respectiva traducció a l'idioma nacional, suscripta per un traductor públic matriculat en la jurisdicció on es presenti el document. A la pàgina  web del Col·legi de Traductors Públics de la Ciutat de Buenos Aires es poden localitzar tots els traductors públics i la demarcació en la qual estan autoritzats, (accediràs al formulari de la base de dades clicant  aquí).