Els
països
Argentina
Argentina

Canvi del permís de conduir Canvi del permís de conduir

El permís de conducció espanyol es pot bescanviar (canjear) a Argentina. Per fer-ho, els interessats han de posar-se en contacte amb el Departament de Trànsit de la seva província de residència a Argentina. informació

Homologació de títols Homologació de títols

Pel que fa al reconeixement (revalidación) de títols universitaris amb finalitats acadèmiques, hi ha dos convenis bilaterals entre Espanya i Argentina. informació

Legalització de documents oficials Legalització de documents públics

Com a norma general, i per tal que pugui produir efectes en el país de destí, qualsevol document públic estranger ha d’ésser legalitzat. L’objectiu d’aquest tràmit és certificar l’autenticitat de la signatura i en quina qualitat actua l’autoritat signant. informació

Traducció jurada de documents Traducció jurada de documents

Una traducció jurada és la que realitza un traductor o intèrpret jurat nomenat per un organisme o autoritat competent. informació