Els
països
Argentina
Argentina

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

El 14 d’abril de 1969 es va signar el Conveni de doble nacionalitat entre Espanya i Argentina, amb una modificació posterior del text (enllaç al text de la modificació) de data 6 de març de 2001 informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans de països de la Unió Europea no necessiten visat per entrar al país i hi poden romandre fins a 90 dies en la categoria de “residentes transitorios” informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Per entrar a l’Argentina amb la intenció de cursar estudis no cal visat. No obstant això, convé tenir en compte les particularitats següents en funció de la durada dels estudis: informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Per entrar a l’Argentina amb la intenció d’exercir una activitat econòmica per compte propi no cal visat. No obstant això, a l’hora d’iniciar l’activitat econòmica per compte propi a l'Argentina caldrà disposar de la residència temporària en la categoria d'inversionista informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Per entrar a l’Argentina amb la intenció d’exercir una activitat laborar per compte d’altri no cal visat. informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Per entrar a l’Argentina amb la intenció de residir sense treballar no cal visat. informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Qui? Poden obtenir el document nacional d'identitat (DNI) informació