Els
països
Argentina
Argentina

Sistema públic d’intermediació Sistema públic d’intermediació

A Argentina, l’organisme encarregat d’efectuar el procés d’intermediació laboral és la Dirección de Servicios de Empleo, que depèn de la Secretaria de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. informació

Convenis sobre prestacions socials Convenis sobre prestacions socials

Des de l’1 de desembre del 2004 està en vigor el Conveni de Seguretat Social entre el Regne d’Espanya i la República Argentina, que coordina les legislacions de Seguretat Social en matèria de pensions entre els dos països. informació

Professions regulades Professions regulades

Es considera regulada aquella professió en què una norma delimita les atribucions i/o les competències que només pot desenvolupar un professional que disposa del títol o certificat exigit informació