Els
països
Argentina
Argentina

El règim laboral argentí està regulat per les lleis següents (pots consultar-les clicant els enllaços):

D'altra banda, hi ha convenis col·lectius de treball en els quals s'estableixen acords salarials i condicions laborals per a un sector productiu específic, o entre una empresa particular i el sindicat corresponent. Pots consultar aquesta o altra normativa en aquest portal d'Informació legislativa.

El contracte de treball El contracte de treball

Es presumeix que els contractes de treball són formalitzats per temps indefinit, llevat que hi hagi una legislació específica que permeti el contrari. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per poder treballar és de 18 anys, amb caràcter general. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada vacances i permisos

La durada de la jornada de treball no pot excedir de vuit hores diàries o quaranta-vuit hores setmanals, per a tota persona ocupada per compte d’altri en explotacions públiques o privades, encara que no persegueixin finalitats de lucre. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

L'empleat i l'empresari estan obligats a realitzar, respectivament, aportacions i contribucions per a jubilació, obres socials, etc. informació

Drets sindicals Drets sindicals

La legislació argentina garanteix el dret a la llibertat sindical (Llei núm. 23.551). informació