Els
països
Argentina
Argentina

Obertura d'un compte bancari Obertura d'un compte bancari

Les persones estrangeres que vulguin obrir un compte bancari a l'Argentina hauran de dirigir-se a qualsevol oficina bancària al país i presentar els següents documents:

  • El passaport.
  • Una prova de residència (la factura d'algun subministrament, per exemple).
  • El codi CUIT (Clave Única de Identificación Tributaria), una clau única utilitzada al sistema tributari argentí per poder identificar inequívocament a les persones físiques o jurídiques autònomes susceptibles de tributar. Per als qui treballen per compte d’altri, el mateix codi pren el nom de CUIL (Clau Única d’Identificació Laboral).

    El CUIT s’obté a l’agencia de l’  Administración Federal de Ingresos Públicos que correspongui segons l’adreça de la persona o entitat sol·licitant. Existeix un tràmit diferent per a les persones físiques i un altre per a les persones jurídiques. 

    El CUIL, per la seva banda, s’obté a l’Unidad de Atención Integral (UDAI) de l'  Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) més propera al teu domicili. nes jurídiques.

    En cas de persones estrangeres, per obtenir aquest número cal haver obtingut prèviament l’autorització de residència i treball corresponent.

Finalment, cal efectuar el dipòsit mínim requerit per l'entitat bancària (l'import varia en funció de cada entitat).

Mitjançant aquest enllaç pots accedir a informació detallada sobre l'obertura i el manteniment de comptes bancaris a l'Argentina.

La major part de les oficines bancàries es troben obertes de dilluns a divendres en horari de 10.00 h a 15.00 h.