Els
països
Argentina
Argentina

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Població total

L'evolució de la població total Banc Mundial és la següent:

Any2012201320142015
Nombre 42.095.224 42.538.304 42.980.026 43.416.755

Migració neta

L’evolució de la migració neta (que és la quantitat total d'immigrants menys la quantitat anual d'emigrants, inclosos els ciutadans i els no ciutadans), segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any2002200720122013
En xifres absolutes -90.000 -84.998 30.000   ND
Percentatge sobre la població* -0,24 % -0,21 % 0,07 % ND

*Aquesta dada s’extreu de dividir el nombre de persones que han migrat (immigrants menys emigrants) per la població total i multiplicar el resultat per 100. 

Renda per càpita

L’evolució de la renda per càpita en dòlars-nordamericans, segons dades del  Banc Muncial, és la següent:

Any2012201320142015
Import 13.040 $ 13.027 $
12.325 $
13.432 $

Taxa d'atur

L’evolució de la taxa d'atur, segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any20102011201220132014
Percentatge 7,7 % 7,2 % 7,2 % 7,1 % 8,2 %

Producte Interior Brut

L’evolució del producte interior brut (PIB) en dòlars nord-americans és com s’indica a continuació:

Any2012201320142015
En xifres absolutes* 548.934.618.736 $ 554.155.198.994 $ 529.726.189.461 $ 583.168.571.071 $
Creixement percentual* -1,05 % 2,30 % 2,56 % 2,37 %
Impacte dels sectors
productius en el PIB**
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
7 % 29% 64 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
7 % 29% 64 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
8 % 29% 63 %
Agr.(1)Ind.(2)Serv.(3)
6 % 28% 66 %

* Enllaços a dades comparatives del Banc Mundial.
** “ND” significa “no disponible”.

Les dades contenen:

  • Agr.(1). Pel que fa a l’agricultura Banc Mundial, inclou també la silvicultura, la caça, la pesca, el cultiu de collites i la cria d'animals.
  • Ind.(2). Pel que fa a la indústria Banc Mundial, comprèn també l’explotació de mines i pedreres, les indústries manufactureres, la construcció i el subministrament d'electricitat, gas i aigua.
  • Serv.(3). Pel que fa als serveis Banc Mundial, s'engloben en aquest àmbit entre d’altres, el comerç a l'engròs i al detall, l’activitat hotelera, la restauració, el transport, i els serveis de l'Administració pública, financers, professionals i personals (com l’educació o l’atenció mèdica).

Temps mitjà per a iniciar un negoci

L’evolució de la mitjana del temps necessari per iniciar un negoci, segons dades del  Banc Mundial, és la següent:

Any2010201120122013201420152016
Dies 25 25 25 25 25 25 25
informació