Els
països
Argentina
Argentina

Dades bàsiques Dades bàsiques

La Constitució Nacional va ser sancionada el 1853 a la ciutat de Santa Fe i estableix un sistema de govern representatiu, republicà i federal, que ha perdurat amb les successives reformes (1860, 1866, 1898, 1949, 1957 i 1994). informació

Indicadors socioeconòmics Indicadors socioeconòmics

Consulteu els principals indicadors socioeconomics del país obtinguts de les dades disponibles en la web del banc mundial. informació