Els
països
Argentina
Argentina

Comunitats catalanes Comunitats catalanes i altres entitats 

Dades facilitades per la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea

Comunitats catalanes

Les comunitats catalanes de l'exterior (CCE) són entitats privades constituïdes per catalans o catalanòfils arreu del món (casals, associacions, centres catalans, agrupacions acadèmiques i empresarials, etc.) que la Generalitat de Catalunya ha reconegut mitjançant un acord de Govern, amb la sol·licitud prèvia de l'entitat, i d'acord amb la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l'exterior.

Les comunitats catalanes de l'exterior compleixen un paper fonamental a l'hora de projectar Catalunya al món: donen a conèixer el país i la cultura i llengua catalana arreu. A més, les CCE contribueixen a crear un teixit associatiu a la zona on estan establertes i, amb les activitats que organitzen i les relacions que estableixen, exerceixen de difusors civils de Catalunya.

Alguna d'aquestes entitats, sobre la base de l'esperit que en va originar la seva creació, han reaccionat a les demandes dels catalans i catalanes que estan interessats a emigrar als seus països d'ubicació. En aquest sentit, en alguns casos es pot trobar informació d'interès i caràcter local, a les seves pàgines webs.

Casal Català de Bahía Blanca

Associació Catalana de Socors Mutus “Montepio de Montserrat”

Casal de Catalunya de Buenos Aires

Les Quatres Barres, Castelar

Casal Català de Córdoba

Casal dels Països Catalans de La Plata

Casal Català de Mar del Plata

Agrupació Catalana Pergamino

Centre Català de Mendoza

Casal de Catalunya de Paraná

Centre Català de Rosario

Casal de Catalunya de Santa Fe

Centre Català de Venado Tuerto

Casal Català de San Rafael

Casal del Països Catalans Tucumán

Centre Català de Capitán Sarmiento

Catalans al món

Catalans al món és un projecte, que no depèn de l’Administració, que aplega una xarxa mundial de pàgines web per posar en contacte els catalans i les catalanes que viuen per tot el món, de manera ràpida, eficient i gratuïta.

Webs de Catalans al món d'Argentina:

informació