Els
països
Alemanya
Alemanya

Convenis bilaterals Convenis bilaterals

No existeix cap conveni de doble nacionalitat entre Alemanya i Espanya. informació

Visat d’entrada per turisme Visat d’entrada per turisme

Els ciutadans d'estats membres de la  la UE, de l'EEE i de Suïssa que vulguin entrar a Alemanya no necessiten visat; ; n'hi ha prou amb el document d'identitat en vigor o, si no se'n té, el passaport.  informació

Autorització per estudiar Autorització per estudiar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars, gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Alemanya. informació

Autorització per treballar per compte propi Autorització per treballar per compte propi

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Alemanya. informació

Autorització per treballar per compte d’altri Autorització per treballar per compte d’altri

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Alemanya. informació

Autorització per residir sense treballar Autorització per residir sense treballar

Els ciutadans d'Estats membres de la UE, de l'EEE i de Suïssa, així com els seus familiars gaudeixen del dret de circular lliurement i de residir a Alemanya. informació

Identificació com a estranger Identificació com a estranger

Com a ciutadà de la UE, durant els tres primers mesos d'estada en un altre país no tens obligació de sol·licitar un document de residència que confirmi el teu dret a viure a Alemanya, encara que en alguns països és possible que hagis de notificar la teva presència a les autoritats corresponents.  informació