Els
països
Alemanya
Alemanya

Registre d'una empresa Sistema públic d'intermediació

Els ciutadans de la Unió Europea poden accedir lliurement al mercat laboral alemany. En cas de necessitar ajuda, l’organisme que exerceix la intermediació laboral a Alemanya és el   Bundesagentur für Arbeit (Agència Federal d'Ocupació), que presta els següents serveis, tots ells de caràcter gratuït:

Pel que fa als treballadors:

  • Assessorament a les persones que cerquen ocupació.
  • Suport a la integració en el treball.
  • Formació contínua i pràctiques laborals.
  • Accés al   Navegador BEN (Berufsentwicklungsnavigator), un servei on-line que proporciona informació completa sobre oportunitats laborals, ofertes d’ocupació i formació.
  • Accés a la   borsa de treball (Jobbörse).
  • Prestacions per desocupació.

Pel que fa a les empreses:

  • Consultoria integral de suport als ocupadors.
  • Informació sobre el mercat laboral.
  • Accés al   Newsletter del Treballador (Der Arbeitgeber-Newsletter), una eina d’assessorament en matèria de gestió de recursos humans, tendències del mercat de treball i actuacions d’empreses amb èxit.
  • Assessorament jurídic.

Per la seva part, el   Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (Oficina Central d’Ocupació) (ZAV) és l'organisme encarregat d’ajudar als estrangers interessats a treballar a Alemanya. Aquesta Oficina forma part de la Bundesagentur für Arbeit (Agència Federal d’Ocupació) i coordina totes les seves activitats amb aquesta.

La principal eina, de caràcter oficial, per aconseguir feina a Alemanya i a qualsevol país de la   Unió Europea és la xarxa   EURES (serveis europeus d'ocupació). És una xarxa de cooperació formada pels serveis públics d'ocupació dels països europeus. També hi participen com a socis els sindicats i les organitzacions patronals. El seu objectiu és facilitar la mobilitat dels treballadors dintre de l'Espai Econòmic Europeu. En formen part els 28 Estats membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia i Suïssa.

informació