Els
països
Alemanya
Alemanya

A Alemanya no hi ha un codi laboral, la normativa es troba regulada principalment al Codi Civil (BGB).

El contracte de treball El contracte de treball

El contracte de treball indefinit pot ser formalitzat verbalment o per escrit.
És recomanable la forma escrita per tal d’evitar problemes en cas que sorgissin amb posterioritat diferències d’interpretació. informació

Edat i salari mínims Edat i salari mínims

L’edat mínima per poder treballar és de 18 anys, amb caràcter general.
El treball dels menors de 18 anys està regulat per a activitats específiques, amb l’autorització dels tutors del menor i per a activitats específiques legalment previstes i que garanteixin l’escolarització obligatòria fins als 18 anys. informació

Jornada, vacances i permisos Jornada, vacances i permisos

La jornada de treball i els descansos estan regulats per la Llei de jornada laboral (Arbeitszeitgesetz), els convenis col•lectius i pel mateix contracte de treball individual. Actualment la jornada laboral varia entre 38 i 40 hores, depenent del conveni col•lectiu aplicable. informació

Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament Afiliació a la Seguretat Social i acomiadament

La Seguretat Social alemanya es divideix en 5 pilars (assegurança mèdica, d’accident, de desocupació, de pensions i de dependència). L’obligació d’afiliar-se a la Seguretat Social sorgeix en exercir un treball remunerat. Hi ha regulacions especials per a treballadors amb ingressos baixos (mini-jobs fins a 450 euros). informació

Drets sindicals Drets sindicals

Els ciutadans de la UE poden afiliar-se als sindicats alemanys. Tenen com a membres els mateixos drets i obligacions que la resta d’integrants dels sindicats alemanys. informació